Two New Species of Cyrtomium (Dryopreridaceae) from Shandong
LI Jian-Xiu-, ZHOU Feng-Qin-, LI Xiao-Juan-, SUN Zhi-Ying-, KONG Xian-Xiu-, GUO Qing-Mei-, DAN You-Xia
Plant Diversity . 2012, (01): 17 -21 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11109