Cloning and Analysis of NBSLRR Type Disease Resistance Gene Analogs from Rosa rubus in Yunnan
CHEN Ling-, ZHANG Hao-, QIU Xian-Qin-, YAN Hui-Jun-, WANG Ji-Gang-, JIAN Hong-Ying-, TANG Kai-Xue
Plant Diversity . 2012, (01): 56 -62 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11057