Ethnobotanical Survey of Medicinal Plants at Periodic Markets of Autonomous County of Gongcheng Yao in Guangxi
CAO Ming-, CAO Xiao-Yan-, CAO Li-Min-, XI Shi-Li
Plant Diversity . 2012, (01): 93 -100 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11124