Phylogeny and Character Evolution in Allium Subgenus Amerallium (Amaryllidaceae)
LI Qin-Qin, ZHOU Song-Dong, HE Xing-Jin, WEI Xian-Qin
Plant Diversity . 2012, (2): 109 -119 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.10259