Karyotypes of 25 Populations of 15 Species in Allium Section Rhiziridium from China
ZHOU Chun-Jing, ZHOU Song-Dong, HUANG De-Qing, HE Xin-Jin
Plant Diversity . 2012, (2): 120 -136 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11182