Genetic and Mapping Analysis of Arabidopsis thaliana Male Sterile Mutant filament no elongation
ZHAO Juan, CHEN Yan, HUI Sheng-Ming, TU Wei-Yi, CHEN Chen, GAO Ju-Fang
Plant Diversity . 2012, (2): 164 -170 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11129