Diversity and Community Quantitative Characteristics ofFloor Lichen in Yaoluoping National NatureReserve of Anhui, China
WANG Yu-Liang-, A De-Li-Jiang-·A-Bu-Dou-La-, AI Ni-Wa-Er-·Tu-Mi-Er
Plant Diversity . 2012, (2): 199 -207 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11122