A New Phenylpropanediol from Sarcandra glabra (Chloranthaceae)
DUAN Ying-Hui-, LI Chang-, DAI Yi-, TAO Xin-Sheng
Plant Diversity . 2012, (2): 208 -210 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11162