A Comparison of Classifications of Families of Chinese VascularPlants among Flora Republicae Popularis Sinicae, Flora of China and the New Classifications
LUO Yiang-, HE Yan-Biao-, LI De-Zhu-, WANG Yu-Hua-, YI Ting-Shuang-, WANG Hong
Plant Diversity . 2012, (3): 231 -238 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12012