Features of Leaf Appendages of Bretschneidera sinensis in Different Development Stages
TU Qiang-, WU Tao-, ZHAO Liang-Cheng-**, LIU Yu-Cheng-, LIU Ren-Lin-, ZHANG Zhi-Xiang
Plant Diversity . 2012, (3): 248 -256 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11184