Soil Respiration under Three Landuse Categories of Mountainous Region in Xishuangbanna, Yunnan
WU Jun-Jie-, XU Jian-Chu-, LI Yun-Ju
Plant Diversity . 2012, (4): 357 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.11177