Plant Diversity and Its Elevational Gradient Patterns in Wulu Mountain, Shanxi, China
QU Bo-, MIAO Yan-MIng-, ZHANG Qin-Di-, BI Run-Cheng
Plant Diversity . 2012, (4): 376 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12022