Profiling of Membrane Lipids of Arabidopsis Roots during Catechin Treatment
ZHENG Guo-Wei-, CHEN Jia-, LI Wei-Qi
Plant Diversity . 2012, (4): 383 .  DOI: 10.3724/SP.J.1143.2012.12005