The Next-Generation Flora iFlora
LI De-Zhu-, WANG Yu-Hua-, YI Ting-Shuang
Plant Diversity . 2012, (6): 525 -531 .  DOI: 10.3724SP.J.1143.2012.12135