Expression Profiles of Arabidopsis WRKY68 Transcription Factor
WANG Xue-Lan-, LIN Liang-Bin-, YU Di-Qiu
Plant Diversity . 2013, (1): 41 -47 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312046