Effects of Soilapplied Paclobutrazol on the Vegetative and Reproductive Growth of Biofuel Plant Jatropha curcas
SONG Juan-, CHEN Mao-Sheng-, LI Jia-Long-, NIU Long-Jian-, XU Zeng-Fu
Plant Diversity . 2013, (2): 173 -179 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312086