Morphology and Germination Features of Achenes of 12 Species of the Genus Saussurea (Asteraceae) in Western Sichuan Plateau
ZHANG Da-Cai, LI Shuang-Zhi, HOU Xiong-Hui, ZHANG Ming-Qi
Plant Diversity . 2013, (3): 273 -279 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313047