A New QinghaiTibet Plateau Endemic Genus Sinoswertia and Its Pollination Mode
HE Ting-Nong-, LIU Shang-Wu-, LIU Jian-Quan
Plant Diversity . 2013, (3): 393 -400 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313042