Ethnobotanical Activities at the DragonBoat Festival in Tongdao, Hunan Province
LIU Guang-Hua-, SHE Chao-Wen-, JIANG Xiang-Hui-, DAN Shi-Bo-, ZENG Ting-Ting
Plant Diversity . 2013, (4): 472 -478 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313001