Karyotype Analysis of Five Species of Cycas (Cycadaceae) in China
YANG Zhi-Yun, GONG Xun
Plant Diversity . 2013, (5): 601 -604 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312123