Comprehensive Evaluation of Woody OilBearing Plants in Yunnan as Sources for Biodiesel
WANG Zhi-, YANG Jun-, TAN Ying-, HU Guang-Wan-, LONG Chun-Lin
Plant Diversity . 2013, (5): 630 -640 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201312168