Selection of Potential Plastid DNA Barcodes for Bambusoideae (Poaceae)
ZHANG Yu-Xiao-, HU Yu-Xing-, MA Peng-Fei-, ZHANG Li-Na-, LI De-Zhu
Plant Diversity . 2013, (6): 743 -750 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201313199