A Study on Distribution Pattern of An Epiphytic Bryophyte, Dolichomitriopsis diversif ormis ( Lembophyllaceae) on Tree Trunks in Forest in Fanjing Mountain of Guizhou
LIU Bing- , Jiang-Ye-Fang-, Li-Jing-**, HUANG Huang-, Chen-Gong-Xi-, Chen-Jun
Plant Diversity . 2006, (2): 169 -174 .