Changes in Membrane Lipids during Silique Senescence in Arabidopsis
YU Xiao-Mei, WANG Rong, LI Wei-Qi
Plant Diversity . 2014, (02): 177 -186 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413107