Evolution of MIR166 Gene Family in Land Plants
ZHAO Xu-Yao, CHEN Si-Yun, ZHAO Lei, ZHANG Xue-Mei, MA Peng-Fei, GUO Zhen-Hua
Plant Diversity . 2014, (03): 331 -341 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413123