Study on Quality Components of GABA Maoyecha Tea (Camellia ptilophylla)*
WU Chun-Lan, HUANG Ya-Hui, LAI Xing-Fei, LAI Rong-Hui, ZHANG Min, ZHAO Wen-Xia, ZhAO Wen-Fang
Plant Diversity . 2014, (03): 411 -418 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413125