Leaf Venation and Its Systematic Significance in Sapindaceae of China
CAO Li-Min, WANG Zhi-Xin, CAO Ming, LIU Jian-Hui, LIN Qiong, JIA Nian-He
Plant Diversity . 2014, (04): 419 -432 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413209