Taxonomic Revision of Adiantum ser. Venusta Ching (Pteridaceae) from PanHimalayas*
MAO Xing-Xing, LIU Xian, ZHANG Gang-Min
Plant Diversity . 2014, (04): 453 -467 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201414012