Rediscovery of Camellia tonkinensis (Theaceae) after More Than 100 Years
YANG Shi-Xiong, Nguyen Hieu, ZHAO Dong-Wei, SHUI Yu-Min
Plant Diversity . 2014, (05): 585 -589 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413224