Changes of Membrane Stability in PotassiumStressed Plants
WANG Dan-Dan, ZHENG Guo-Wei, LI Wei-Qi
Plant Diversity . 2014, (05): 595 -602 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413106