A Preliminary Study on Alien Invasive Plants in Jiangsu, China
SHOU Hai-Yang, YAN Xiao-Ling, YE Kang, MA Jin-Shuang
Plant Diversity . 2014, (06): 793 -807 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201413245