Flower Color Polymorphism in Rhododendron cyanocarpum (Ericaceae), an Endangered Alpine Species Endemic to NW Yunnan, China
MA Yong-Peng, WU Zhi-Kun, ZHANG Chang-Qin, SUN Wei-Bang
Plant Diversity . 2015, (01): 21 -28 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514068