Chemometrics Characterization of Iridoids in Gentiana rigescens and Swertia mileensis
SHEN Chao, HUANG Heng-Yu, ZHANG Ji, ZHAO Yan-Li, JIN Hang, WANG Yuan-Zhong
Plant Diversity . 2015, (01): 105 -112 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514045