Dormancy and Germination of Paraisometrum mileense and Their Ecological Implications
LIU Cheng, QIN Shao-Fa, HU Xiao-Jian
Plant Diversity . 2015, (03): 278 -282 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514117