The Relationship between Aleuritopteris humatifolia and A-chrysophylla Based on Three Chloroplast DNA Sequences Analyses
WANG Wan, YANG Wen-Li, DOU Ping, ZHAO Dan-Dan, ZHANG Gang-Min
Plant Diversity . 2015, (03): 301 -308 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514127