Patterns of Floral Variation between Dimorphic and Monomorphic Populations in Distylous Luculia pinceana (Rubiaceae)
ZHOU Wei-, LI De-Zhu-, WANG Hong
Plant Diversity . 2015, (05): 513 -521 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515011