Ecological Wood Anatomy of Avicennia marina
XIN Gui-Liang, ZHENG Jun-Ming, XIE Zhi-Yong, ZHANG Wan-Chao, DENG Chuan-Yuan
Plant Diversity . 2015, (05): 522 -530 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514166