Raphiocarpus jinpingensis, a New Species of Gesneriaceae in Yunnan, China
CHEN Wen-Hong-, CHEN Run-Zheng-, YU Zhi-Yong-, ZHU Xin-Tian-, SHUI Yu-Min
Plant Diversity . 2015, (06): 727 -732 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515039