Tremacron hongheense, a New Species of Gesneriaceae from Southeastern Yunnan, China
CA Lei-, CHEN Run-Zheng-, YIN Zhi-Jian-, ZHANG Guo-Xue-, CHEN Wen-Hong-, SHUI Yu-Min
Plant Diversity . 2015, (06): 733 -736 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515041