New Lineages of Elaphocordyceps Harboring in Lichen Thalli
JIANG Dai-Feng-, ZHAO Lu-, GUO Hong-, WANG Hai-Ying
Plant Diversity . 2015, (06): 746 -750 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515045