The Investigation on Utilization of Wild Medicinal Plants in Dietary Culture of Quanzhou, Southern Fujian
HUANG Xiu-Zhen-, ZOU Xiu-Hong
Plant Diversity . 2015, (06): 891 -902 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201515071