Effect of vernalization on tuberization and flowering in the Tibetan turnip is associated with changes in the expression of FLC homologues
Yan Zheng, Landi Luo, Yuanyuan Liu, Yunqiang Yang, Chuntao Wang, Xiangxiang Kong, Yongping Yang
Plant Diversity . 2018, (02): 50 -56 .  DOI: 10.1016/j.pld.2018.01.002