Genome-wide analysis indicates diverse physiological roles of the turnip ( Brassica rapa var. rapa) oligopeptide transporters gene family
Yanan Pu, Danni Yang, Xin Yin, Qiuli Wang, Qian Chen, Yunqiang Yang, Yongping Yang
Plant Diversity . 2018, (02): 57 -67 .  DOI: 10.1016/j.pld.2018.03.001