Diversity and conservation of Chinese wild begonias
Daike Tian, Yan Xiao, Yi Tong, Naifeng Fu, Qingqing Liu, Chun Li
Plant Diversity . 2018, (03): 75 -90 .  DOI: 10.1016/j.pld.2018.06.002