Factors limiting the recruitment of Quercus schottkyana, a dominant evergreen oak in SW China
Ke Xia, Roy Turkington, Hong-yu Tan, Lei Fan
Plant Diversity . 2018, (06): 277 -283 .  DOI: 10.1016/j.pld.2018.11.004