Transcriptome analysis of the endangered Notopterygium incisum: Cold-tolerance gene discovery and identification of EST-SSR and SNP markers
Yun Jia, Ji-Qing Bai, Mi-Li Liu, Zhen-Fang Jiang, Yan Wu, Min-Feng Fang, Zhong-Hu Li
Plant Diversity . 2019, (01): 1 -6 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.01.001