Forest characteristics and population structure of Glyptostrobus pensilis, a globally endangered relict species of southeastern China
Cindy Q. Tang, Yongchuan Yang, Arata Momohara, Huan-Chong Wang, Hong Truong Luu, Shuaifeng Li, Kun Song, Shenhua Qian, Ben LePage, Yi-Fei Dong, Peng-Bin Han, Masahiko Ohsawa, Buu Thach Le, Huu Dang Tran, Minh Tri Dang, Ming-Chun Peng, Chong-Yun Wang
Plant Diversity . 2019, (04): 237 -249 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.06.007