Cell number explains the intraspecific spur-length variation in an Aquilegia species
Zhi-Li Zhou, Yuan-Wen Duan, Yan Luo, Yong-Ping Yang, Zhi-Qiang Zhang
Plant Diversity . 2019, (05): 307 -314 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.06.001