Crop wild relatives of Kazakhstani Tien Shan: Flora, vegetation, resources
Gulnara T. Sitpayeva, Gulmira M. Kudabayevа, Liliya A. Dimeyeva, Nadezhda G. Gemejiyeva, Polina V. Vesselova
Plant Diversity . 2020, (01): 19 -32 .  DOI: 10.1016/j.pld.2019.10.003