Nutrient value of wild fodder species and the implications for improving the diet of mithun ( Bos frontalis) in Dulongjiang area, Yunnan Province, China
Yanfei Geng, Sailesh Ranjitkar, Qiaoshun Yan, Zhijun He, Baqi Su, Shengtao Gao, Junli Niu, Dengpan Bu, Jianchu Xu
Plant Diversity . 2020, (06): 455 -463 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.09.007